Články a reference

Reference a činnost společnosti Rekomont a.s.

Pozemní stavitelství

ČZU "Koleje Jih"

ČZU "Koleje Jih" Jedná se o rekonstrukci a kompletní modernizaci hygienického zázemí pro 15 vysokoškolských pokojů na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Touto rekonstrukcí došlo k modernizaci a vyššímu standardu ubytování ...

...více

Palackého třída - Oprava chodníků - stavební práce, výsadba a mobiliář

Palackého třída - Oprava chodníků - stavební práce, výsadba a mobiliář   Revitalizací vracíme původní historický ráz Palackého třídě v Nymburce. Stávající asfaltové povrchy měníme za přírodní ...

...více

Revitalizace Náměstí Přemyslovců Nymburk“

Město Nymburk „Revitalizace Náměstí Přemyslovců Nymburk“  Termín realizace: 9.2020 – 12.2020 „Revitalizace Náměstí Přemyslovců Nymburk“. Jednalo se o revitalizaci chodníků na Náměstí. Přemyslovců v Nymburce včetně výsadby nových ...

...více

„Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Trio a Tim systém 3 Tesla ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“

Fakultní nemocnici Na Bulovce „Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Trio a Tim systém 3 Tesla ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“ Termín realizace: 2.2020  – 8.2020   Jednalo se o rekonstrukci budovy Radiodiagnostického objektu ...

...více

„Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“

Fakultní nemocnice Na Bulovce „Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“     Termín realizace: 11.2019 – 2.2021   Stavebními úpravami došlo k dispozičním změnám, modernizaci ...

...více

„Úprava vnitrobloku – dvůr E3“

České vysoké účetní technické v Praze Fakulta elektrotechnická „Úprava vnitrobloku – dvůr E3“ Termín realizace: 9 -11 2019 Demolicí objektů garáží ve vnitrobloku ČVUT v ulici Na Zderaze 307/2 a Resslova 307/9, Praha 2 ...

...více

"Přístavba Velínu k stávající regulační stanici"

 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.   "Přístavba Velínu k stávající regulační stanici"  Termín výstavby: 01- 04 2019   Původní nevyhovující dvoupodlažní zázemí regulační ...

...více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s. Investor: Pražská plynárenská, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce objektu č. 4 (objekt bývalé vrátnice) v areálu ...

...více

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 Investor: Rekomont Group, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem je rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 v areálu kolejí VŠCHT Praha spočívající ...

...více

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2 Investor: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Základní charakteristiky stavby: Jedná se o celkovou rekonstrukci – přestavbu přednáškového ...

...více

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Investor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Základní charakteristiky stavby: Vnitroblokový prostor byl opticky oddělen od prostor pro popelnice a upravena fasáda ...

...více

Stavební úpravy pro zřízení operačního sálu jednodenní chirurgie se zázemím včetně technologií

Stavební úpravy pro zřízení operačního sálu jednodenní chirurgie se zázemím včetně technologií Investor: Ústav leteckého zdravotnictví Základní charakteristiky stavby: Přestavba stávajících prostor 2.NP ...

...více

DP hl.m. Prahy- Oprava větracích šachet VŠ 34 a VŠ 61

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. "Oprava větrací šachty VŠ 34 - SV - Štvanice" Předmětem plnění díla byla oprava větrací šachty č. 34, realizace bouracích a demontážních prací, oprava betonových podlah, metalizolace ...

...více

VFN Praha - Revitalizace prostor pro příjem pacientů

Investor: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Základní charakteristiky stavby: Předmětem díla byla celková revitalizace chodeb, čekáren, kartoték a několika ordinací v přízemí oční kliniky, IV. interní kliniky, RTG a centrální ...

...více

Revitalizace prostor pro příjem pacientů, příjmových ambulancí a částečná rekonstrukce vstupních prostor a ambulancí

V současné době společnost Rekomont, a.s. úspěšně dokončila realizaci stavby: "Revitalizace prostor pro příjem pacientů, příjmových ambulancí a částečná rekonstrukce vstupních prostor a ambulancí oční kliniky a IV. interní kliniky v pavilonu ...

...více

Ministerstvo obrany ČR - rekonstrukce budovy dozorčího vchodu - Jínce

Investor: Ministerstvo obrany České republiky Základní charakteristika stavby: Termín realizace: 06/2006 - 11/2006 ...

...více

Městská část Praha 9 - Dětské dopravní hřiště - Praha - Prosek

Investor: Městská část Praha 9 Základní charakteristika stavby: V úterý 15.4.2008 bylo za účasti zástupců investora Městské části Praha 9, zhotovitele akciové společnosti Rekomont a dalších hostí, oficiálně otevřeno nově realizované ...

...více

Ministerstvo obrany ČR - přestavba provozní budovy - Juliska

Investor: Ministerstvo obrany České republiky Základní charakteristika stavby: Dne 15.11.2009 byla dokončena přestavba provozní budovy Ministerstva obrany v kasárnách Na Julisce. Zahrnovala bourací práce zvýšené střechy, instalaci nových dřevěných ...

...více

Město Rakovník - Novostavba budovy jídelny ZŠ - Rakovník

Investor: Město Rakovník Základní charakteristika stavby: Slavnostní akt poklepaní základního kamene proběhl dne 18. února 2009, za účasti starosty Královského města Rakovníka Ing. Zdeněka Nejdla, HR managera Procter & Gamble - Rakona, ...

...více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Rekonstrukce Pavilon B4 - 2.NP - JIP UROLOGIE - Praha

Investor: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Základní charakteristika stavby:Na základě vítězné nabídky ve výběrovém řízení realizovala naše společnost rekonstrukci JIP urologie v 2. NP pavilonu B4 Thomayerovy nemocnice ...

...více

Eurovia, a.s. - Betonové konstrukce - opěrná zeď - silnice I/14 - Liberec

Investor: Eurovia a.s. Základní charakteristika stavby: Termín realizace: 06/2010 - 08/2010 ...

...více

Ministerstvo obrany ČR - Rekonstrukce myčky a vodovodních řadů - Praha

Investor: Ministerstvo obrany České republiky Základní charakteristika stavby: V roce 2010 naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Praha - rekonstrukce myčky AT a vodovodních řádů obj. Motol – realizace“. ...

...více

Obec Dolní Beřkovice - Přístavba základní školy - Dolní Beřkovice

Investor: Obec Dolní Beřkovice Základní charakteristika stavby: V návaznosti na vítězství naší společnosti ve výběrovém řízení při zadání veřejné zakázky „Přístavba základní školy ...

...více

Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky v Nemocnici Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce „Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky v Nemocnici Na Bulovce“ Termín realizace: 13.11.2019 – 21.2.2020 V budově gynekologicko-porodní kliniky v Nemocnici Na Bulovce byly vybudovány dva porodní apartmány ...

...více

Technická univerzita v Liberci - Oprava a stavební úpravy objektu B a D - Liberec

Investor: Technická univerzita v Liberci Základní charakteristika stavby: Oprava a stavební úprava objektů B a D TU v Liberci má svůj velký okamžik. První etapa, zahrnující převážně objekt „B“ s termínem dle SOD 9.4.2012, byla ...

...více

Úprava vnitrobloku – dvůr E3

České vysoké účetní technické v Praze Fakulta elektrotechnická „Úprava vnitrobloku – dvůr E3“ Termín realizace: 9 -11 2019 Demolicí objektů garáží ve vnitrobloku ČVUT v ulici Na Zderaze 307/2 a Resslova 307/9, Praha 2 ...

...více

Obec Jinočany - Rekonstrukce obecního úřadu a obecního domu - Praha západ

Investor:  Obec Jinočany Základní charakteristika stavby: Termín realizace: 09/2012 - 03/2013 ...

...více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – Hlavův ústav Ve středu dne 1. 2. 2017 od 10:00 hod. proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných ...

...více