1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Výstavba kotelny - Praha - Albertov

Investor: 1. Lékařská fakulta Iniverzity Karlovy v Praze

Základní charakteristika stavby:
Předmětem zakázky byla realizace výstavby Kotelny v areálu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o celkovém výkonu 1870 kW.

Termín realizace: 05/1997 - 08/1997