„REKO MS Nymburk - Nám. Přemyslovců“

Gas Net, s. r. o., Innogy ČR a. s.:

„REKO MS Nymburk - Nám. Přemyslovců“

 Termín realizace: 9.2020 – 12.2020

Začátkem září jsme započali dvě stavby v městě Nymburce. Na náměstí Přemyslovců jsme realizovali rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek. Nové NTL plynovody DN 110/90 jsme nahradili za NTL plynovody DN 125. Rekonstrukci jsme provedli otevřeným výkopem v trase po vytrhání stávajícího plynovodu. Výměny plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům byly realizovány až po stávající HUP. Délka nových plynovodů NTL byra realizována celkem v celkové délce 252 m.