„REKO MS Nymburk - Kostelní + 2“

Gas Net, s. r. o., Innogy ČR a. s.:

„REKO MS Nymburk - Kostelní + 2“

 Termín realizace: 7.2020 – 9.2020

V centru města Nymburk v ulicích Kostelní, Na Fortně a na Kostelním náměstí naše společnost rekonstruovala nízkotlaký plynovod (NTL) a přípojky ke koncovým odběratelům plynu. Nové NTL plynovody DN 110/90/63 nahradily původní NTL plynovody DN 100/80/32. Rekonstrukce byla provedena otevřeným výkopem v trase po vytrhání stávajícího plynovodu. Výměny plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům byly realizovány až po stávající hlavní uzávěr plynu (HUP) a přemístění HUP na veřejně přístupné pozemky (fasáda) přednostně v nadzemním provedení (nika). Délka nových plynovodů NTL celkem 243 m. Rekonstrukcí došlo k zajištění dlouhodobého bezpečného provozování dodávek plynovodu.