„Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“

„Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“

 Termín realizace: 8.2020 – 8.2021

Akce je rozdělena do dvou stavebních etap. V první etapě jsme vybudovali splaškovou kanalizaci, vodovod, přívod elektrického slaboproudého vedení, následně vybudujeme plynovod a přípojek silnoproudého elektrického vedení, dešťovou a splaškovou kanalizaci včetně přípojek a veřejné osvětlení. V druhé etapě budeme provádět opravu budov, zdí včetně schodišť a celkovou úpravu venkovního prostranství v chráněné oblasti Buďánka. Celkovou rekonstrukcí přimějeme k zamezení úniku produktovodů, zachování kulturního bohatství a budoucímu vzniku společensko - kulturního centra.