„Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Trio a Tim systém 3 Tesla ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“

Fakultní nemocnici Na Bulovce

„Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Trio a Tim systém 3 Tesla ve Fakultní nemocnici Na Bulovce“

Termín realizace: 2.2020  – 8.2020

 

Jednalo se o rekonstrukci budovy Radiodiagnostického objektu z roku 1989 v objektu Nemocnice Na Bulovce, která slouží k lékařské diagnostice a léčbě onkologických pacientů.

Technicky náročnou adaptací pavilonu 16, 1PP jsme zajistili kvalitní zázemí a vestavbu pro nejmodernější technologie pro osazení přístrojem magnetické rezonance Tesla 3, kdy touto adaptací vzniklo plnohodnotné odborné pracoviště využívající nejmodernějších lékařských technologií. Vestavba podporuje podporovat nejmodernější TZB technologie včetně chlazení, vzduchotechniky, elektroinstalací a rekuperačních jednotek s dálkovým řízením všech technologií. Objekt je napojen na areálové rozvody inženýrských sítí: vodovod, jednotnou kanalizaci pro splaškovou odpadní vodu a dešťovou vodu, rozvody el. energie, rozvody slaboproudu.

Rekonstrukcí dále vznikla nová a moderní sociálního zařízení pro pacienty a lékařský personál, prostorné a moderní vstupní prostory a spojovací koridory včetně zmiňovaných sítí.

Výměnou oken došlo ke zlepšení světelného standardu interiérů a k celkovému architektonickému omlazení budovy.