„SÚ STL Jankovcova, Varhulíkova, Praha 7“

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Praha:

„SÚ STL Jankovcova, Varhulíkova, Praha 7“

 Termín realizace: 8. 2020 – 11.2020

V Ulicích Prahy 7 bylo potřeba pro bezpečný provoz plynovodu rekonstruovat přeložku stávajícího plynovodu STL v křižovatce ulice Jankovcova a Dělnická. Dále došlo k výstavbě tří nových STL plynovodů v křižovatce Jankovcova do ulice Dělnická, do ulice U Průhonu a do ulice Přístavní. STL plynovod byl položen v dimenzi DN 110 - 80 v délce 1900 m Přípojky v délce 175 m v dimenzích od 32-40 byly připojeny pro 32 objektů.