„Úprava vnitrobloku – dvůr E3“

České vysoké účetní technické v Praze Fakulta elektrotechnická

„Úprava vnitrobloku – dvůr E3“

Termín realizace: 9 -11 2019

Demolicí objektů garáží ve vnitrobloku ČVUT v ulici Na Zderaze 307/2 a Resslova 307/9, Praha 2 a celkové úpravě nově vzniklého prostoru dvoru došlo k malebnému zákoutí kolem drobné stavby z 18.  století kaple BOŽÍHO HROBU. Při této stavbě byly rekonstruovány anglické dvorky podél budovy, kompletní plochy dvorku, a to ručně kladenou žulovou dlažbou, okapové chodníky, kompletní parkové úpravy s výsadbou rostlin a stromů s odpočinkovými místy, která jsou osazena lavicemi
a odpadkovými koši. Při této rekonstrukci také došlo k opravě stávajících zděných plotů s fasádním nátěrem a kompletní výměně vjezdové brány s motorovým otevíráním. Touto stavbou

došlo k celkové revitalizaci vnitrobloku a též k důstojnému přístupu do kaple Božího hrobu, která je kulturní památkou.