REALIZOVANÉ STAVBY

Nymburk - oprava terasy Eliška


Naše společnost Rekomont a.s. realizuje opravu terasy Eliška v městě Nymburk. Hlavní záměr oprav a revitalizace je modernizovat veřejný prostor a vyřešit problém se zatékáním do garáží. Dalším podstatným bodem oprav je výměna celé pochůzné střechy včetně obnovení hydroizolace bytového domu Eliška, která vytváří malé náměstí.

Pro zpříjemnění vizuálu dojde k výměně stožárového veřejného osvětlení za moderní zápustná svítidla, která budou zabudována ve dlažbě. Další estetickou změnou je výměna stávající dlážděné plochy za mozaiku z bílých a šedých žulových kostek a velkoformátovou dlažbu.

Terasa Eliška se nachází v blízkosti divadla, kaple, školy a muzea, proto je vhodným místem pro relaxaci a společenská setkávání. Pro zpříjemnění odpočinkové funkce na zrekonstruované terase pomohou nové lavičky, pítka a zeleň.

Předpokládané dokončení realizace je konec roku 2023.

Nymburk - oprava terasy Eliška Nymburk - oprava terasy Eliška
Nymburk - oprava terasy Eliška  


UK – 1.LF – Půdní vestavby, U nemocnice 5

Podkroví objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08

Rekonstrukcí vytvoříme nové prostory akademickým pracovníkům 1.LF-UK.

Objekt U Nemocnice 5 byl postaven v letech 1874-1876 v novorenesančním stylu. V současné době jsou v řešeném půdním prostoru umístěny dvě strojovny VZT a jednotky ventilátorů digestoří umístěných v nižších podlažích.

Nová půdní vestavba je určena pro Ústav biochemie a onkologie a ústav Patologické fyziologie.

Dispoziční řešení bylo navrženo pro maximální využití půdního prostoru, a to při minimalizaci výše investičních nákladů. Půdorys vestavby je výškově členitý, proto pracovny a nově vzniklé místnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly potřebné technické podmínky a současné potřeby pro pedagogy a doktoranty 1.LF-UK.

Přístup do půdního prostoru je z nižších podlaží zajištěn dvěma schodišti. Západním schodištěm přímo z 2.NP, východním pak přes prostory stávajícího ústavu Biochemie a onkologie, umístěné v půdním prostoru.

Nově navržené pracovny umožní významné zvýšení standardů pracovišť fakulty. Vznikne tak 31 pracovních míst a zasedací místnost pro 10 pracovníků. Z centrální chodby budou přístupné jednotlivé pracovny, malá zasedací místnost, hygienické zařízení, čajové kuchyňky (obojí pro každý ústav samostatně) a místnosti úklidu (pro každou úroveň chodby je navržena samostatná úklidová místnost). Pracovny budou odvětrány a osvětleny vesměs dvojicí střešních oken se spodním ovládáním. Umístění stávajících jednotek ventilátorů digestoří je respektováno - jednotky jsou umístěny v požárně a akusticky oddělených nikách, které jsou součástí stávajícího půdního prostoru. Montážní přístup z chodby bude zajištěn dveřmi s požární odolností a se zvýšeným akustickým útlumem.

   

   
   


 

Ministerstvo obrany - Rakovník - stavební opravy objektů, oplocení v parku vojenské techniky a kuchyně mužstva VA Dukelská kasárna I. Rakovník“

 

Předmětem díla je obnova objektu Dukelská kasárna I. Rakovník pro zázemí a provoz kasáren.  

PPSD Stavební úpravy NTL a STL plynovodů Nepomucká, Pod Školou, Praha 5.


Stavba zahrnuje stavební úpravy NTL a STL plynovodů v městské části Praha 5 v ulicích Plzeňská, Košířské náměstí, Nepomucká, Pod Školou, Musílkova a Slávy Horníka. Součástí stavby jsou i domovní přípojky. Stavy se skládá z 11 etap. V roce 2020 jsme realizovali etapy 6, 7, 8, a 11.

 

Po ukončení prací na potrubí se průběžně obnovují povrchy vozovek a chodníků včetně vodorovného dopravního značení a případně zeleně.

 

V letošním roce budeme realizovat zbývající etapy. Jedná se o stavby ve frekventovaných komunikacích, kde dojde k částečnému uzavření nebo omezení provozu. Realizace bude naplánovaná tak, aby došlo k co nejkratšímu zdržení provozu a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

 

1. etapa

Překop vjezdu z Plzeňské do Košířského náměstí bude vzhledem k šíři vozovky realizován při plné dopravní uzávěře. Objízdná trasa je vedena ulicí Musílkova, Pod Školou, Nepomucká.

 2. etapa

Plynovod je situován v pravém jízdním pruhu ulice Plzeňská směr do centra v úseku Pod Kotlářkou – Košířské náměstí. Doprava bude svedena do levého jízdního pruhu.

3. etapa

Plynovod je situován v pravém jízdním pruhu ulice Plzeňská směr do centra v úseku Košířské náměstí - Musílkova. Doprava bude svedena do levého jízdního pruhu. Překop výjezdu z Košířského náměstí na Plzeňskou bude vzhledem k šíři vozovky realizován při plné dopravní uzávěře.

4. etapa

Plynovod je situován v chodníku. Vzhledem k poloze montážních jam bude lokální zábor v pravém jízdním pruhu ul. Plzeňská a částečné zúžení ul. Musílkova.

5. etapa

Plynovod je situován v chodníku. Vzhledem k poloze montážních jam bude zastávka BUS MHD „Kavalírka“ posunuta o 20m vpřed.

9. etapa

Plynovod je situován v jižní části vozovky Pod Školou. Příčný překop vozovky bude realizován po polovinách.

10. etapa

Plynovod je situován v jižní části vozovky Pod Školou. Při prověřování průjezdu vlečnými křivkami pro 12m BUS byla zjištěna nutnost částečné demontáže středového ostrůvku před zahájením prací na plynovodu. Po realizaci etapy plynovodu bude středový ostrůvek uveden do původního stavu.