Společně vracíme život na Buďánka

 


Osada Buďánka se nachází v severozápadní oblasti městské části Praha 5. na skalnatém jižním kopci nad ulicí Plzeňská. Lokalita je ohraničena ulicí U Zámečnice, Nad Zámečnicí, vrstevnicí jižního svahu a zelenou plochou u stávající trafostanice. 

 

Původní osadu tvořilo 24 domků.

 

Osidlování tohoto skalnatého a neúrodného kopce započali dělníci nedalekého lomu a cihelny, kteří přišli do Prahy za prací koncem 1800 – 1840. Domky byly jednoduché, postavené z materiálů z lomu, cihel, jílu a dalších dostupných materiálů. Některé byly stavěny přímo na zemi, bez základů. Část příbytků a přístavků bylo nalepeno přímo na skále, která tak tvořila jejich zadní stěny. Dodnes se zde nachází zbytky kůlen, chlívků a přístaveb, které spolu se schodišti, průchody a tajemnými zákoutími tvořily ojedinělý charakter osady. Každý domek byl jiný. Vyrůstaly průběžně, dle potřeb a možností majitelů. A to vše na velmi malém prostoru. Dle historiků a dochovaných informací zde bydlelo zhruba 300 lidí. Vytvořili si komunitu, tak jako tomu bylo na rodných vesnicích, odkud do Prahy přišli.  Hrávali ochotnické divadlo, scházeli se u potoka a studny, chovali drobné domácí zvířectvo a vytvořili si zelenou oázu pro příjemný odpočinek.

 

V současnosti se zde nachází 4 budovy a zbytky jednotlivých staveb. Naší činností - výstavbou inženýrských sítí, vznikla možnost realizace projektu obnovení a vybudování památkové zóny s kulturně společenským využitím a centrem společenského dění.

 
 

 


Občanskému sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a MČ Praha 5 se podařilo dokončit první z projektů na záchranu Buďánek - rekonstrukci objektu bývalého koloniálu a dále pak i mlékárny.

 
 

Naše společnost Rekomont, a.s. realizovala dlouho očekávanou výstavbu inženýrských sítí - plynu, vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, veřejného osvětlení a další práce v rámci oprav a zajištění ruin, opravy opěrných stěn, schodišť a zábradlí. Zásadní kroky pro započetí rekonstrukce a zachování Buďánek a umožnění vzniku nového komunitního života v této památkové zóně.

 

 

 

 


V průběhu výstavby došlo k upřesnění požadavků architekta pro maximální zachování původního historického rázu osady Buďánka. Rekonstruované a nově zbudované inženýrské sítě byly nezbytností pro následný vznik již neexistujících domů a opravy domů stávajících. Touto změnou projektu byla umožněna i výstavba nového objektu na původních základech bývalého mlýna.