O nás /

Dovolte, abychom Vám představili naší společnost

Rekomont, a.s. je stavebně-montážní firma, která soustřeďuje odborníky a specialisty v oblastech výstavby a rekonstrukce objektů, výstavby plynovodů a produktovodů, topných a rozvodných soustav a inženýrských sítí.

Základní jmění a.s. Rekomont činí 10 mil. Kč.

Z historie firmy

Rekomont, a.s. vznikl krátce po revoluci, v roce 1990, jako akciová společnost. Jeho vznik byl motivován rodinnými podnikatelskými tradicemi. I proto šlo zpočátku do značné míry o rodinný podnik. S tím vědomím, že je podnik čistě soukromým a záleží jen na zaměstnancích, jakým směrem se bude jeho vývoj ubírat, došlo k jeho rozvoji až do jeho dnešního rozsahu a podoby. Přestože se začínalo prakticky od nuly, podařilo se naší společnosti vytvořit určitou konkurenci velkým státním firmám, které se v té době začaly dělit a privatizovat. Tohoto se dosáhlo jednak výběrem a stabilizací kvalitních pracovníků, jednak budováním kvalitní materiálně technické základny, spočívající v nákupu potřebného technického a technologického vybavení pro veškerý rozsah pracovních činností.

Současnost firmy

Rekomont, a.s. patří v oblasti výstavby potrubních systémů do kategorie středních podniků. Pokud však jde o úroveň a kvalitu práce dá se říci, že se společnost vypracovala na úroveň těch největších firem s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.

Vysoká odbornost pracovníků je jednou z deviz Rekomontu, a.s. a top management se ve spolupráci s ostatními pracovníky snaží, aby firma byla v tomto směru stále na špici vývoje. Proto byl vypracován program dlouhodobého zvyšování odborného růstu kmenových zaměstnanců. Všichni pracovníci jsou školeni v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, plní se program periodického školení a přezkušování svářečů a pracovníci jsou seznamováni s novými trendy v oblasti technologií a materiálů.

Cílem firmy je vždy odevzdat investorovi provedené dílo v dohodnutém termínu a za dohodnutou cenu. Toho je dosahováno na základě trvale vysoké odbornosti a profesionality pracovníků a díky zkušenostem, získaným na již dříve realizovaných stavbách. Že se nejedná o prázdná slova se dá dokladovat celou řadou technicky náročných zakázek, dokončených a předaných investorům ve vzorné kvalitě a často i ve zkrácených termínech. O této skutečnosti svědčí i certifikáty udělené naší společnosti.

Rekomont, a.s. provádí nejvíce zakázek v Praze a středních Čechách, přestože je v těchto regionech stále větší konkurence. Proti ní se nám však daří bojovat neustálým zvyšováním kvality naší práce. Svou činnost ovšem neomezujeme pouze na tyto lokality, ale máme zakázky i po celé České republice.

Rekomont a.s. je pojištěna proti škodám způsobeným stavební činností s celkovým krytím 100 mil. Kč.

Certifikace

ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 EN 1090-1+A1 EN 1090-2: 2018
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 EN 1090-1+ A1 EN 1090-2: 2018
EN ISO 3834-2: 2021 ISO 9001:2015
 
 
EN ISO 3834-2: 2021 ISO 9001:2015    
NBÚ ČR GAS ASPP  
certifikace certifikace ASPP