Reference /

Reference a činnost společnosti Rekomont a.s.

Inženýrské sítě

Reko MS Roudnice nad Labem (NTL plynovody) Špindlerova

  Předmětem zakázky byla rekonstrukce NTL plynovodů ve Špindlerově ulici. Stávající plynovod  DN 100/150/200 byl nahrazen novým NTL plynovodem PED 110. Stavba byla provedena otevřeným výkopem, v části vtažena do stávajících ocelových ...

...více

„REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“

            „REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“ Předmětem zakázky byly stavební úpravy vysokotlakého plynovodu DN 300 v Plzni ul. Zábělská v termínu dubna do srpna 2018.  Při rekonstrukci vysokotlakého ...

...více

REKO MS Rakovník Nad Jamkou

Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristika stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v ulicích Nad Jamkou a Lišanská a převod plynovodů na STL. Původní NTL plynovody DN 125/80 byly nahrazeny novým STL plynovodem dn 63/50.  Stavba byla ...

...více

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4 Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stavba byla rozdělena na 3. etapy. I.etapa – nový STL plynovod PE d160 je napojen na stávající  ...

...více
Inženýrské sítě - další články

Pozemní stavitelství

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s. Investor: Pražská plynárenská, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce objektu č. 4 (objekt bývalé vrátnice) v areálu ...

...více

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 Investor: Rekomont Group, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem je rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 v areálu kolejí VŠCHT Praha spočívající ...

...více

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2 Investor: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Základní charakteristiky stavby: Jedná se o celkovou rekonstrukci – přestavbu přednáškového ...

...více

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Investor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Základní charakteristiky stavby: Vnitroblokový prostor byl opticky oddělen od prostor pro popelnice a upravena fasáda ...

...více
Pozemní stavitelství - další články

Technické zařízení budov

Pražská teplárenská a.s. - Kogenerační jednotka - Veleslavín

Investor: Pražská teplárenská a.s. Základní charakteristika stavby: Termín realizace: ...

...více

Univerzita Karlova - kolej Jednota - VZT - Praha

Investor: Univerzita Karlova Základní charakteristika stavby: Termín realizace: ...

...více

Obec Jesenice u Prahy - Kotelna OÚ Jesenice - Jesenice u Prahy

Investor: Obec Jesenice u Prahy Základní charakteristika stavby: Předmětem zakázky bylo vybudování kotelny o výkonu 960 kW/PB Termín realizace: 06/1995 - 10/1995    ...

...více

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Výstavba kotelny - Praha - Albertov

Investor: 1. Lékařská fakulta Iniverzity Karlovy v Praze Základní charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla realizace výstavby Kotelny v areálu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o celkovém výkonu 1870 kW. Termín realizace: 05/1997 ...

...více
Technické zařízení budov - další články