Články a reference

Reference a činnost společnosti Rekomont a.s.

Inženýrské sítě

Reko MS Roudnice nad Labem (NTL plynovody) Špindlerova

  Předmětem zakázky byla rekonstrukce NTL plynovodů ve Špindlerově ulici. Stávající plynovod  DN 100/150/200 byl nahrazen novým NTL plynovodem PED 110. Stavba byla provedena otevřeným výkopem, v části vtažena do stávajících ocelových ...

...více

„REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“

            „REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“ Předmětem zakázky byly stavební úpravy vysokotlakého plynovodu DN 300 v Plzni ul. Zábělská v termínu dubna do srpna 2018.  Při rekonstrukci vysokotlakého ...

...více

REKO MS Rakovník Nad Jamkou

Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristika stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v ulicích Nad Jamkou a Lišanská a převod plynovodů na STL. Původní NTL plynovody DN 125/80 byly nahrazeny novým STL plynovodem dn 63/50.  Stavba byla ...

...více

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4 Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stavba byla rozdělena na 3. etapy. I.etapa – nový STL plynovod PE d160 je napojen na stávající  ...

...více

Stavební úpravy NTL plynovodu ul. Dolnokrčská a okolí, Praha 4, Krč

Stavební úpravy NTL plynovodu ul. Dolnokrčská a okolí, Praha 4, Krč Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem zakázky byly stavební úpravy stávajících NTL plynovodů v ulici ...

...více

Reko MS Plzeň – Studentská

Reko MS Plzeň – Studentská Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Nový propojovací STL plynovod je v materiálu PE 100 d 160 a je v délce 379,4 m. Nový plynovod byl napojený na stávající STL plynovod d 160 u křižovatky ...

...více

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2 Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů v ulicích Chelčického, Jeronýmova, Hochmanova a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/90/63 ...

...více

Rekonstrukce VTL č. 5 - 4. etapa lokalita Třebíz

Rekonstrukce VTL č. 5 - 4. etapa lokalita Třebíz Investor: Prockert & Hynek, a.s. Základní charakteristiky stavby: Výstavba VTL plynovodu pro společnost GasNet, s.r.o. byla prováděna v několika navazujících etapách nezávisle na provozu stávajícího ...

...více

Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Nad Kolčavkou, Kolčavka, Praha 9 - Libeň

Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Nad Kolčavkou, Kolčavka, Praha 9 - Libeň Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Základní charakteristiky stavby: Stavba je navržena v třech základních etapách. ETAPA 1 - STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 + STL OC ...

...více

Reko VTL Mimov - TUZ u Mimova AU480038

Reko VTL Mimov - TUZ u Mimova AU480038 Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem zakázky je nahrazení stávajícího trasového uzávěru DN300 a odbočkového uzávěru DN100 u obce Mimov. Stávající dva trasové ...

...více

REKO MS Rakovník - Kuštova

REKO MS Rakovník - Kuštova Investor: GasNet, s.r.o., Základní charakteristiky stavby: Nový STL plynovodní řad je z PE dn 225 a odpovídá původní dimensi STL plynovodu z oceli DN 300. Nový NTL plynovod PE dn 110 propojuje stávající NTL ...

...více

Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská

Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Základní charakteristiky stavby: Nový STL plynovod PE100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm ...

...více

Stavební úpravy STL plynovodu Ve Smečkách, Praha 1

Stavební úpravy STL plynovodu Ve Smečkách, Praha 1 Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem zakázky byly stavební úpravy stávajícího STL plynovodu v ulici Ve Smečkách. Stávající ...

...více

Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín

Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stávající ocelový NTL plynovod DN 300 byl zrušen ...

...více

Reko MS Rakovník – Pod Bendovkou

Reko MS Rakovník – Pod Bendovkou Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Stávající plynovodní řad DN100 ocel v ulici Pod Bendovkou byl nahrazen novým dn90 PE v téže trase. Stávající potrubí DN150 je protaženo novou ...

...více

Reko MS Rakovník – Hálkova + 1

Reko MS Rakovník – Hálkova + 1 Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: V rámci rekonstrukce NTL plynovodní sítě byly stávající NTL plynovod DN 100 v délce cca 109,00 m, stávající NTL plynovod DN 125 v délce ...

...více

Reko MS Rakovník - Hornická

Reko MS Rakovník - Hornická Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: rekonstrukce NTL plynovodů byla umístěna do nových tras. Nový plynovod PE je položen do otevřeného výkopu. Dále bylo zrekonstruováno 49 stávajících ...

...více

Rozšíření ČS PHM o plnící stanici CNG - Kolín

Rozšíření ČS PHM o plnící stanici CNG - Kolín Investor: Innogy Energo, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby bylo vybudování nové plnící stanice CNG včetně plnícího místa pro motorová vozidla. ...

...více

Systém požární vody UGL

Systém požární vody UGL Investor: Centroprojekt Group a.s. Základní charakteristiky stavby: Účelem stavby bylo napojení nového provozu UGL na požární vodu. Požární voda vede v zemi a je napojena na stávající rozvod surové/labské ...

...více

Most přes Botič v ul. Nuselská, Praha 4 - Přeložka NTL plynovodu DN 300

Most přes Botič v ul. Nuselská, Praha 4 - Přeložka NTL plynovodu DN 300 Investor: JHP s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Před rozebráním mostní konstrukce bylo provedeno zaslepení potrubí NTL plynovodu oc. 300 cca 3,5 m před pilíři mostní konstrukce. ...

...více

Reko VTL č. 5 – 3. etapa – Kladno

Reko VTL  č. 5 – 3. etapa – Kladno Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu a částečně uložení nového VTL plynovodu. Výměna plynovodu proběhla ve stávající ...

...více

REKO MS KRALUPY NAD VLTAVOU - V OLŠÍCH + 2

REKO MS KRALUPY NAD VLTAVOU - V OLŠÍCH + 2 Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce STL plynovodů v Kralupech nad Vltavou v ulicích V Olších, Mánesově a Kmochově. Stávající STL plynovody DN ...

...více

Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Pod Kaštany, Korunovační, Na Zátorce, Pětidomí, nám. Pod Kaštany, Praha 6

Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Pod Kaštany, Korunovační, Na Zátorce, Pětidomí, nám. Pod Kaštany, Praha 6 Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Nový NTL plynovod PE d160 začíná ...

...více

Reko MS Kralupy nad Vltavou – Hennigsdorfská

Reko MS Kralupy nad Vltavou – Hennigsdorfská Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Stávající nadzemní STL a NTL plynovody DN 200 byly zrušeny a demontovány včetně nosné konstrukce plynovodu (mostu). Nový STL PE dn 225 ...

...více

Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Přetlucká, Olešská, Prusická, Praha 10

Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Přetlucká, Olešská, Prusická,  Praha 10 Investor: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stávající NTL plynovod DN 150 byl odpojen a nahrazen ...

...více

Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Rápošovská a okolí, Praha 21 – Újezd nad Lesy

Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Rápošovská a okolí, Praha 21 – Újezd nad Lesy Investor: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.   Základní charakteristiky stavby: Jedná se o stavební úpravy na STL plynovodech, ...

...více

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Apolinářská, Praha 2

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Apolinářská, Praha 2 Investor: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stávající ocelové NTL plynovody DN 350/300/100 v Apolinářské ulici jsou z části ...

...více

R10 most přes strouhu pod obcí Svémyslice - Ochrana VTL plynovodu DN900 / PN63

R10 most přes strouhu pod obcí Svémyslice - Ochrana VTL plynovodu DN900 / PN63 Investor: S a M silnice a mosty a.s. Základní charakteristiky stavby: I. etapa chráničky DN 1200 na VTL plynovodu DN 900/PN 63 pro společnost Net4Gas byla realizována v létě 2016. II. etapa ...

...více

Reko MS Nymburk – Maršála Koněva

Reko MS Nymburk – Maršála Koněva Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: V rámci zakázky byl rekonstruován NTL plynovod d315 v délce 124,8 m, který byl napojen na stávající plynovod PE d315 vedený ...

...více

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Dukelských hrdinů – Praha 7

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Dukelských hrdinů – Praha 7 Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Nový STL plynovod PE d63 začíná v místě napojení na stávající ...

...více

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ V UL. NA VALENTINCE, PIVOVARSKÁ, HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ, PRAHA 5

Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Na Valentince, Pivovarská, Hořejší nábřeží, Praha 5 Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stavební úpravy stávajících NTL plynovodů ...

...více

Stavební úprava NTL a STL plynovodu v ul. Hanusova, P 4

Stavební úprava NTL a STL plynovodu v ul. Hanusova, P 4 Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Rekonstrukce stávajícího ocelového plynovodního potrubí DN 100 bylo nahrazeno novým ...

...více

Reko MS Nymburk – Tyršova

Reko MS Nymburk – Tyršova Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem realizace byla rekonstrukce stávajícího plynovodu a přípojek s propojením na stávající rozvod plynu v dané lokalitě. Nový STL plynovod ...

...více

Stavební práce pro plnící stanici CNG Praha, Balabenka

Stavební práce pro plnící stanici CNG Praha, Balabenka Investor: RWE Energo, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Plnicí stanice CNG je integrována do existující provozované Čerpací stanice pohonných hmot provozovatele Benzina s.r.o. Plnicí ...

...více

Revitalizace nivy řeky Jizery

Společnost Rekomont, a.s. ve sdružení s firmou Hochtief CZ, a.s. dokončila a slavnostně otevřela stavbu "Revitalizace nivy řeky Jizery".Stavba započala v září minulého roku a dle slov starosty Jaroslava Krále má dílo pro město nezanedbatelný význam, jelikož se zde propojuje ...

...více

PPD, a.s. - SÚ STL Štěpánská - Praha 1

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby bylo provedení výměny potrubí stávajícího STL ocelového plynovodu za nový STL PE d400, který je napojen na stávající ...

...více

RWE GasNet, s.r.o. - REKO MS Beroun - STL přivaděč

Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby bylo provedení výstavby nových úseků trasy STL plynovodu PE dn315 a přípojek plynu v ulicích U Ptáku, Nad Úvozem, Na Vinici, Fügnerova, Pod Studánkou, Nad Zahradnictvím, ...

...více

RWE GasNet, s.r.o. - REKO VTL 220 Levín - Králův dvůr

Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Stávající VTL plynovod č. 220 Levín – Králův Dvůr byl vybudován v roce 1956 z ocelového potrubí dimenze DN 350, tento plynovod byl při rekonstrukci nahrazen ocelovým plynovodem DN150, ...

...více

PPD, a.s. - SÚ NTL/STL Českolipská a okolí - Praha 9

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stavební úpravy stávajících plynovodů a přípojek byly vyvolané nevyhovujícím stavem dotčených částí NTL plynovodů a přípojek. ...

...více

PPD, a.s. - SÚ NTL/STL Bělehradská a okolí - Praha 2 a 4

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: V rámci rekonstrukce plynovodních řadu byly navrženy nové řady realizované převážně bezvýkopovou technologií – relining (tj. protažení stávajícím ...

...více

RWE GasNet, s.r.o. - REKO MS Nymburk - Máchova

Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Rekonstrukce NTL plynovodu OC DN 100 za nový PE d110, při které se provedl převod tlakové hladiny z NTL na STL byla započata v křižovatce ul. Zbožská - Máchova propojem na stávající STL plynovod ...

...více

ČEPRO, a.s. - Rekonstrukce přechodu produktovodu pod řekou Berounkou a Úpravy KZ Třemošná a ČS Nevid

Investor: ČEPRO, a.s. Základní charakteristika stavby: Část I „Rekonstrukce přechodu produktovodu pod řekou Berounkou“ Předmětem části I byly stavební úpravy spočívající ve výměně stávajícího produktovodu DN 150 v celkové ...

...více

PPD, a.s - SÚ NTL ul. Hadovitá, Vnější a okolí - Praha 4

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby bylo provedení výměny potrubí stávajícího nízkotlakého ocelového plynovodu DN150 z roku 1930-1950 za nové potrubí z materiálu ...

...více

Eurovia a.s. - Vysočanská radiála - přeložka VTL plynovodu - Praha

Investor: Eurovia a.s. Základní charakteristika stavby: Jak bylo dříve oznámeno, dnem uvedení Vysočanské radiály do provozu se stal 28. listopad 2011. Slavnostního přestřižení pásky v poledních hodinách se účastnili významné ...

...více

RWE Gas Storage s.r.o. - Soubor liniových staveb PZP - Třanovice

Investor: RWE Gas Storage, s.r.o. Základní charakteristika stavby: Dne 10.5.2012 byla uvedena do provozu nová část podzemního zásobníku zemního plynu v Třanovicích na Frýdecko-Místecku. Do rozšířeného zásobníku se vejde ...

...více

Římskokatolická farnost u kostele Povýšení sv. Kříže Praha - Koloděje - Inženýrské sítě - Újezd nad Lesy

Investor: Římskokatolická farnost u kostele Povýšení sv. Kříže Praha - Koloděje Základní charakteristika stavby: Společnost Rekomont, a.s. realizovala prodloužení kanalizačního řadu DN 300, kameninové potrubí v délce 164 metrů v Újezdu ...

...více

Moravský Plynostav, a.s. - Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 - Smyslov - Šlapanov

Investor: Moravský Plynostav, a.s. Základní charakteristika stavby: Termín realizace: 08/2012 - 10/2012 ...

...více

Sklad Hněvice

Čepro - ATEKO  "Sklad Hněvice“ Termín realizace: 9 -10 2019 Jednalo se o výstavbu plynovodní STL přípojky PE d90 v celkové délce 712 m pro novou rekuperační jednotku v areálu ČEPRO Hněvice, kdy nová přípojka byla vysazena na stávající ...

...více

Sklad Mstětice

Čepro - ATEKO „Sklad Mstětice“                                      Termín realizace: 9 -10 2019 Jednalo se o výstavbu plynovodní ...

...více

REAL REKO MS Bakov nad Jizerou

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s. „REAL REKO MS Bakov nad Jizerou“ Termín realizace: 8 -12 2019 Jednalo se o výměnu stávajících ocelových plynovodů včetně plynovodních přípojek. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy, aby odběratelé byli odstaveni od plynu ...

...více

RWE GasNet, s.r.o. - Stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek, ul. Zahradní, Palackého - Kladno

Investor: RWE GasNet, s.r.o. Základní charakteristika stavby: Předmětem stavby bylo provedení výměny potrubí stávajícího nízkotlakého ocelového plynovodu DN400 (z roku 1947) za nové potrubí z materiálu PE 100 SDR 17,6. Nové ...

...více

Reko MS Mnichovo Hradiště – Lhotická

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s. „Reko MS Mnichovo Hradiště – Lhotická“ Termín výstavby 6 - 8 2019 Jednalo se o výměnu stávajícího ocelového plynovodu z roku 1972 včetně plynovodních přípojek. Součástí této rekonstrukce ...

...více

RWE GasNet, s.r.o. - Rekonstrukce VTL plynovodu, přechod řeky Labe, Děčin - Malšovice

Investor: RWE Gas Net, s.r.o. Základní charakteristika stavby: Předmětem plnění je provedení shybky VTL plynovodu DN200 s uložením potrubí plynovodu pod dno řeky Labe technologií překopu řeky. Provedením projektované shybky VTL plynovodu DN200 dojde k propojení ...

...více

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM – Stadická + 1

                                                               Gas ...

...více

Vraňansko – Hořínský kanál

Eurovia CS, a.s. „Vraňansko – Hořínský kanál“ Termín realizace:  6 - 8 2019 V období června až listopadu jsme prováděli přeložky plynovodu a vodovodu, kdy tyto sítě byli dotčeny výstavbou „Vraňansko – Hořínského kanálu“. ...

...více

Plynofikace areálu Elektrárny Sev.en EC

Plynofikace areálu Elektrárny Sev.en EC Investor: Sev.en EC, a.s. Základní charakteristiky stavby: Účel užívání stavby je pro distribuci plynu do místní NTL a STL plynovodní sítě města Chvaletice a STL průmyslový plynovod do areálu ...

...více

ekonstrukce MS Lišany, ulice Pražská NTL plynovody

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.   „Rekonstrukce MS Lišany, ulice Pražská NTL plynovody“ Termín realizace: 04 - 05 2019 Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek v obci Lišany u Rakovníka v Pražské ulici. Nový plynovod NTL v dimenzi ...

...více

Stavební úpravy NTL (převod na STL) plynovodů Učitelská a okolí, Praha 8

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. "Stavební úpravy NTL (převod na STL) plynovodů Učitelská a okolí, Praha 8" Termín realizace: 03 – 05 2019 Realizací této stavby došlo ke zlepšení stávajícího stavu zásobování ...

...více