Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Vedení společnosti REKOMONT a.s. přijalo na jednání dne  22.11.2017 tuto politiku integrovaného systému managementu:

1. Všichni pracovníci společnosti musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržní konkurenci jiných firem. Zejména u pracovníků marketingu a odbytu a pracovníků ÚŘK, bude vyžadována vysoká úroveň komunikace se zákazníkem.

2. Vedení organizace bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společnosti. Sledování nákladů na nejakostní produkci bude důsledně analyzováno a budou přijímána odpovídající opatření.

 3. Vrcholové vedení se zavazuje přijímat účinná opatření k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění a plnění všech požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

 4. Všichni pracovníci budou k vykonávaným činnostem pečlivě školeni v daném oboru, v oblasti EMS  a  BOZP, neboť pouze dobře vycvičený pracovník může podat kvalitní výkon při zajištění potřebné bezpečnosti a ekologického chování.

 5. Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je Integrovaný systém řízení. Od všech pracovníků bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost.

 6. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje neustále integrovaný systém řízení neustále zlepšovat.

 7. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje plnit všechny legislativní a další závazné povinnosti.

 

 

Celý článek ... 

 
„Žst. Kutná Hora město – komplexní oprava objektu"

Skončila oprava výpravní budovy na městském nádraží v Kutné Hoře

22.05.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ukončila rekonstrukci nádražní budovy ve stanici Kutná Hora město. Stavební práce probíhaly od srpna loňského roku do letošního jara, náklady dosáhly částky téměř 8,8 milionu korun. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Rekomont.


Během rekonstrukce došlo ke kompletní opravě vnějšího pláště včetně výměny otvorových výplní, klempířských konstrukcí, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace a informačního systému. Dále se kompletně opravila střecha, čekárna a přístřešek, cestujícím slouží nový venkovní a vnitřní mobiliář. Kompletní revitalizace proběhla i na veřejných toaletách. Úpravou prošly také venkovní zpevněné plochy a přednádražní prostor.

http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/oprava-kutna-hora-mesto.html

      

 

Celý článek ... 

 

| | | 4 | | |