Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby

PRÁVĚ REALIZOVANÉ STAVBY:


Trade Centre Praha a.s.:                Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2  rekonstrukce vnitřních portálů a   vnitřní vybavení kobek 5, 6, 7, 9, 10 a 11 na Rašínově nábřeží.

Investor:                                         Hlavní město Praha

Investor zastoupen:                       Trade Centre Praha a.s.

Projektant:                                      ing. arch. MgA. Petr Janda

 

Termín realizace:                           11 2018 – 06 2019

Předmětem rekonstrukce jsou celkové rekonstrukce prostor v nábřežní zdi zvané kobky a to v prostoru od sjezdu od Palackého mostu, kde se nejblíže nachází kobka č. 5, ve které je navržena galerie dále pak kobka č.7 (navržena kavárna s galerií) u paty Palackého mostu, 9 (galerie), č.10 (navržena kavárna s galerií) a 11 (navržena kavárna s galerií) mezi Palackého a Jiráskovým mostem. Portály kobek se renovují, doplní žulovými stupni a portály s výplní z akrylátového skla v ocelovém rámu s pivotovým motorickým otvíráním. Před kobku se umístí konstrukce pro osazení protipovodňové stěny, která bude v době nepoužití skrytá. Jednotlivé kobky jsou navrženy jako funkční celky. Objekty se liší vnitřními rozměry.

 

Obalovna Chvaletice a.s.:              Obalovna živočišných směsí - Chvaleticepředmětem stavby je realizace STL plynovodu.

Termín realizace:                           02 – 04 2019

Předmětem této části PD je provedení STL plynovodní přípojky PE d 160, pro průmyslový areál. STL přípojka zemního plynu, v dimenzi PE d 160 SDR 17,6, bude napojena na stávající STL plynovod PE d 225. Napojení bude provedeno bezprostředně za stávajícím šoupětem DN150, pomocí elektroredukce PE 100 d 225/160 SDR 11. Plynovod přípojky, PE d 160, povede v zemi, až na hranici pozemku, kde bude osazena zemní přechodka PE d 160 / ocel DN150 a oc. Potrubí DN150 bude přivedeno do kiosku HUP + OM, kde bude zakončeno krkovou přírubou DN150 PN16 a osazeno hlavním uzávěrem plynu (HUP) v podobě třmenového šoupěte DN150 PN16. V rámci provedení OPZ bude, v kiosku HUP + OM, provedena měřící trať obchodního měření. Jedná se o běžnou pokládku plynovodního potrubí v průměrných podmínkách z hlediska geologie a zatížení vlivem provozu.

 

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.:

                                                       “ Stavební úpravy NTL (převod na STL) plynovodů Kralupská, Nad

                                                        Manovkou, Praha 6“

 

Termín realizace:                            03  04 2019

Jedná se o stavbu Stavební úpravy na STL plynovodech, které jsou v podzemním provedení. Stavba se skládá ze stávajícího NTL plynovodu z oceli DN 100 v ul. Kralupská, který bude využit pro protažení nového plynovodu STL PE dn 63 v délce 68 m, současně bude v nové trase položen plynovod PE dn 63 v celkové délce 79 m, který zajistí propojení se stávajícím STL plynovodem PE dn 110 v ul. Nad Manovkou.

 

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.:         

                                                       “Stavební úpravy NTL (převod na STL) plynovodů Učitelská a okolí, Praha 8“

Termín realizace:                            03 – 05 2019

Realizací této stavby dojde ke zlepšení stávajícího stavu zásobování plynem. Dojde k výměně nevyhovujícího NTL plynovodu, potrubí a izolací z roku 1974 a náhradě za nový STL plynovod s novými přípojkami. Stavba bude mít po uvedení do provozu pozitivní vliv na životní prostředí. Uživatelem díla bude městská část a její obyvatelé. Navržené stavební úpravy plynovodů zvýší bezpečnost provozu a spolehlivost dodávek zemního plynu odběratelům Praha 8.  Stavba zahrnuje nový STL plynovod, který nahrazuje stávající NTL plynovod v lokalitě a nové plynovodní přípojky v prostoru mezi novým řadem a stávajícím HUP na stávajících přípojkách. Předpokládaná trasa STL plynovodu je 550 m a 63ks přípojek /délka 393.70 m.

Provedení řadů a přípojek bude z potrubí PE100 RC, SDR 11 (do DE d63), SDR 17,6 (DE d90 až d110).

 

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.      “Rekonstrukce MS Lišany, ulice Pražská NTL plynovody“

Termín realizace:                           04 - 05 2019

 

Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovorů a přípojek v Pražské ulici a nový plynovod NTL v dimenzi 225, který nahradí NTL plynovod v dimezdi 150 a 110. Dojade k výměně plynvodních přípojek k jednotivým odběrným místům a budou realizovány až po stavající HUP.

 

 

 

 

Celý článek ... 

 
ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla bylo provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020 mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

Česká republika - Ministerstvo obrany: „Kbely, zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku – výstavba“ předmětem stavby je výstavba skladovacího zařízení odmrazovacích kapalin pro dopravní letadla v areálu letiště Kbely vč. El. Přípojky a dodávky technologie zásobníků.

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“  rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradil původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky byly doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody byly zrušeny. „Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů byla v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav byla i výměna starých přípojek za nové. Přípojky jsou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova" předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradil původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradil původní NTL . „Reko MS Rakovník – Václavská“ Nový plynovod PE 100 RC dn 110 bude rozdělen na větve „A,B,C,D. Tyto samostatné větve budou postupně rekonstruovány po rozpojení od stávajících plynovodů,  budou ukládány do otevřeného výkopu vč. obsypu a podsypu pískem a za pomocí balonovacích souprav budou propojeny se stávajícími plynovody.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL plynovodu Nádražní, Moulíkova, Praha 5“ Jedná se o stavební úpravy stávajících NTL plynovodů, z NTL tlakové hladiny /5 kPa/ na STL tlakovou hladinu /100 kPa/. Nové plynovody budou ukládány ve stávajících i nových trasách, převážně bude provedeno vtažení nového STL plynovodu do stávajícího. V rámci stavby bude vybudován nový propojovací plynovod PE dn 225 délka 11,0m, propojovací plynovod PE dn 63 délka 36,0m a propojovací plynovod PE dn 110 – délka 9,0m. 

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stavby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.plynovody DN 125/80.

 

Celý článek ... 

 

| 2 | | | | |