Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

23.8.2018 Návštěva Plzeňského pivovaru

Reko VTP DN 300 PLZEŇ - Severní obchvat (Újezd)

V rámci úspěšného zakončení stavby v Plzni jsme se jako firma vydali ve čtvrtek 23.08.2018 na přátelský výlet do srdce Plzně – na prohlídku známého pivovaru, a také na příjemné posezení do fajnové hospůdky Na Spilce.

Výprava se vydařila, jak se patří a my si všichni odnášíme hezkou vzpomínku, plzeňský půllitr s gravírovaným vlastním jménem a plné žaludky.

Těšíme se na další pracovní úspěchy... Věříme, že jich bude spousty a již teď jsme připraveni je řádně oslavit se vší parádou.

           

 

Celý článek ... 

 
Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Politika integrovaného systému managementu společnosti REKOMONT a.s.

Vedení společnosti REKOMONT a.s. přijalo na jednání dne  22.11.2017 tuto politiku integrovaného systému managementu:

1. Všichni pracovníci společnosti musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržní konkurenci jiných firem. Zejména u pracovníků marketingu a odbytu a pracovníků ÚŘK, bude vyžadována vysoká úroveň komunikace se zákazníkem.

2. Vedení organizace bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společnosti. Sledování nákladů na nejakostní produkci bude důsledně analyzováno a budou přijímána odpovídající opatření.

 3. Vrcholové vedení se zavazuje přijímat účinná opatření k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění a plnění všech požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

 4. Všichni pracovníci budou k vykonávaným činnostem pečlivě školeni v daném oboru, v oblasti EMS  a  BOZP, neboť pouze dobře vycvičený pracovník může podat kvalitní výkon při zajištění potřebné bezpečnosti a ekologického chování.

 5. Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je Integrovaný systém řízení. Od všech pracovníků bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost.

 6. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje neustále integrovaný systém řízení neustále zlepšovat.

 7. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje plnit všechny legislativní a další závazné povinnosti.

 

 

Celý článek ... 

 

| 2 | | | |