Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – Hlavův ústav

Ve středu dne 1. 2. 2017 od 10:00 hod. proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik, jejich přilehlých prostor a strojovny včetně nové VZT a chlazení, v budově 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy - Hlavův ústav, Studničkova 2.

Slavnostní otevření s rautem proběhlo za přítomnosti děkana Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., přednosty Prof. MUDr. Pavla Dundry, PhD., primářky MUDr. Danieli Vítkové, dalších pracovníků ústavu patologie a zhotovitele stavby akciové společnosti Rekomont.


 

Celý článek ... 

 
Re-certifikační audit

V lednu tohoto roku naše společnost absolvovala re-certifikační audit ISŘ (integrovaný systém řízení) akreditovanou společností  LL-C (Certfikation) Czech Republic s.r.o.

Cíle auditu byly naplněny a auditorský tým potvrdil shodu dobře fungujícího systému managementu kvality ve společnosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikovaný systém managmentu kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (certifikovaný systém environmentálního managmentu, ČSN OHSAS 18001:2008 (certifikovaný systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdravý při práci). Také byl proveden audit ČSN ISO EN 3834-2:2006 (certifikovaný systém kvality svařování) a ČSN ISO EN 1090 (certifikovaný systém provádění ocelových a hliníkových konstrukcí).

Výše uvedený audit prokázal oprávněnost společnosti Rekomont, a.s. používat zavedený integrovaný systém řízení. Na základě tohoto provedeného auditu byly vystaveny příslušné certifikáty.

 

                    

 

Celý článek ... 

 

| 2 |