Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

Sev.en EC, a.s.: „Plynofikace areálu Elektrárny Sev. en EC ve Chvaleticích" plynofikace areálu je funkčně složena ze tří samostatných inženýrských objektů. IO.02 – STL plynovod pro areál elektrárny Sev.en EC, IO.03 – STL průmyslový plynovod, IO.04 – NTL přeložka.


STAVBY REALIZOVANÉ V ROCE 2018:

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky jsou stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem, nová přípojka slaboproudu (EPS) a "Stavební úpravy objektu č. 8 v areálu PP, a.s., v Michli" dispoziční úpravy a nezbytné stavební opravy, drobné úpravy, opravy fasády a nejbližšího okolí v administrativně skladové budově pro vybudování nových prostor pro archivaci smluv se zákazníky.

STREICHER, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla je provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

GasNet, s.r.o.: Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů bude v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav je i výměna starých přípojek za nové. Přípojky budou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova"  předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradí původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradí původní NTL plynovody DN 125/80.

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stvby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

 

 

 

Celý článek ... 

 
společenský večer v Divadle pod Palmovkou s představením „ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE"

Společnost Rekomont uspořádala dne 18.1.2017 společenský večer v Divadle pod Palmovkou s představením „ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE" jako poděkování za dosavadní přízeň našim zaměstnancům a jejich rodinám a obchodním partnerům za spolupráci v letech minulých, současných a věříme, že i budoucích.

Velice si vážíme toho, že jste si udělali čas, přijali naše pozvání a strávili s námi příjemné chvíle jak zhlédnutím divadelního představení tak i při dobrém jídle a pití.Děkujeme všem zúčastněným za příjemné setkání a především za spolupráci s naší společností.

Těšíme se na spolupráci v letech nadcházejících.    

 

 

 

Celý článek ... 

 

1 | | |