Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

REALIZOVANÉ STAVBY

Nymburk - oprava terasy Eliška


Naše společnost Rekomont a.s. realizuje opravu terasy Eliška v městě Nymburk. Hlavní záměr oprav a revitalizace je modernizovat veřejný prostor a vyřešit problém se zatékáním do garáží. Dalším podstatným bodem oprav je výměna celé pochůzné střechy včetně obnovení hydroizolace bytového domu Eliška, která vytváří malé náměstí.

Pro zpříjemnění vizuálu dojde k výměně stožárového veřejného osvětlení za moderní zápustná svítidla, která budou zabudována ve dlažbě. Další estetickou změnou je výměna stávající dlážděné plochy za mozaiku z bílých a šedých žulových kostek a velkoformátovou dlažbu.

Terasa Eliška se nachází v blízkosti divadla, kaple, školy a muzea, proto je vhodným místem pro relaxaci a společenská setkávání. Pro zpříjemnění odpočinkové funkce na zrekonstruované terase pomohou nové lavičky, pítka a zeleň.

Předpokládané dokončení realizace je konec roku 2023.

Nymburk - oprava terasy Eliška Nymburk - oprava terasy Eliška
Nymburk - oprava terasy Eliška Nymburk - oprava terasy Eliška


UK – 1.LF – Půdní vestavby, U nemocnice 5

Podkroví objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08

Rekonstrukcí vytvoříme nové prostory akademickým pracovníkům 1.LF-UK.

Objekt U Nemocnice 5 byl postaven v letech 1874-1876 v novorenesančním stylu. V současné době jsou v řešeném půdním prostoru umístěny dvě strojovny VZT a jednotky ventilátorů digestoří umístěných v nižších podlažích.

Nová půdní vestavba je určena pro Ústav biochemie a onkologie a ústav Patologické fyziologie.

Dispoziční řešení bylo navrženo pro maximální využití půdního prostoru, a to při minimalizaci výše investičních nákladů. Půdorys vestavby je výškově členitý, proto pracovny a nově vzniklé místnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly potřebné technické podmínky a současné potřeby pro pedagogy a doktoranty 1.LF-UK.

Přístup do půdního prostoru je z nižších podlaží zajištěn dvěma schodišti. Západním schodištěm přímo z 2.NP, východním pak přes prostory stávajícího ústavu Biochemie a onkologie, umístěné v půdním prostoru.

Nově navržené pracovny umožní významné zvýšení standardů pracovišť fakulty. Vznikne tak 31 pracovních míst a zasedací místnost pro 10 pracovníků. Z centrální chodby budou přístupné jednotlivé pracovny, malá zasedací místnost, hygienické zařízení, čajové kuchyňky (obojí pro každý ústav samostatně) a místnosti úklidu (pro každou úroveň chodby je navržena samostatná úklidová místnost). Pracovny budou odvětrány a osvětleny vesměs dvojicí střešních oken se spodním ovládáním. Umístění stávajících jednotek ventilátorů digestoří je respektováno - jednotky jsou umístěny v požárně a akusticky oddělených nikách, které jsou součástí stávajícího půdního prostoru. Montážní přístup z chodby bude zajištěn dveřmi s požární odolností a se zvýšeným akustickým útlumem.