Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Investor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Základní charakteristiky stavby:

Vnitroblokový prostor byl opticky oddělen od prostor pro popelnice a upravena fasáda stávajícího solitérního skladu pro zvířetník. V prostoru dvora byla nově položena žulová dlažba. Místo pro popelnice bylo odděleno nízkou zídkou, byla provedena úprava fasády stávajícího skladu pro zvířetník a  realizována sanační opatření pro odstranění vlhkosti zdiva 1.PP obou, ke dvoru  přilehlým objektům. Pro zajištění bezbariérového přístupu pro imobilní studenty a pacienty do objektu bylo třeba umístit v objektu výtah. Jediné místo, kde jej bylo možné realizovat, byla přístavba plně prosklené výtahové šachty v atriu objektu. Umístění výtahové šachty v prostoru kotelny vyvolalo nutnost úprav stávajících rozvodů ZT a topení v kotelně. Současně byly rekonstruovány i páteřní rozvody topení v chodbě 1. PP.


Technický rozsah stavby:

Realizace ZTI, ÚT, rozvody elektro, měření a regulace, sanace, sadové úpravy, zpevněné plochy, klempířské práce, omítky a malby.

Termín realizace:  06/2016 - 10/2016

Smluvní cena bez DPH: 7 917 900,- Kč