realizované stavby 2020

 

Nový Golf, a.s.

Přístavba zimní zahrady k budově a hotelu golf – základ“

Termín realizace: 17.2.2020 – 6.4.2020

 

Jedná se o novostavbu přístavby zimní zahrady ke stávající budově A hotelu Golf. Stavba zahrnuje provedení základových konstrukcí z betonových pasů a podlahy terasy z ocelové konstrukce, VSŽ plechu a vlastní betonové podlahy.  

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.:

 „SÚ NTL PLYNOVODŮ – CUKROVARNICKÁ, U Podchodu, Evropská, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu rekonstrukce stávajícího ocelového NTL plynovodu DN200, který je na pokraji své životnosti a na kterém by v budoucnu mohlo dojít k únikům plynu. Tento NTL plynovod bude vyměněn za plynovod d90 a bude napojen na STL plynovod, tudíž se v dané lokalitě zvýší tlaková hladina a toto pomůže ke stabilitě stávající sítě. Tato realizace obsahuje celkem 617 m zrekonstruovaného plynovodu a 22 ks rekonstruovaných plynovodních přípojek. Vzhledem k provádění prací v době epidemie COVID 19 v rámci ČR byli upraveny montážní práce na bez-odstávkovou technologii, kdy během rekonstrukce plynovodních přípojek nedojde k odstavení objektů od plynu, jelikož je použit mimochod pro vedení plynu. Tímto opatřením jsme zamezili styku našich pracovníků s dotčenými správci či majiteli objektů a neomezujeme komfort odběratelů plynu v těchto nelehkých dnech.

 

Pražská plynárenská servis Distribuce, a.s.:        

 „SÚ STL/NTL plynovodů ul. Juarézova, Českomalínská a okolí, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Provádíme rekonstrukce stávajících plynovodů, kdy nejstarší část plynovodního potrubí je z roku 1940. V rámci drtivé většiny stavby jsou nové plynovody realizovány pomocí protahování do stávajících plynovodů, čímž jsme omezili množství zemních prací v rezidentní čtvrti plné státních ambasád a zachovali jejich jistý komfort. Jedná se o rozsáhlou stavbu s 1357 m rekonstruovaných plynovodů, kdy značnou část tvoří větší dimenze d400 a d315 s celkovým počtem 41 ks plynovodních přípojek. Provádíme stejně jako na akci Cukrovarnická (montážní práce na bez-odstávkovou technologii).


Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

 „Rekonstrukce MS Mělník Sportovní“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu v sídlištní části města Mělníka, kdy se pokračuje v trendu zvýšení tlakové hladiny NTL na STL a tím zvýšení stability sítě. Pro zachování stávajících komunikací a co nejmenšího dopravního omezení využíváme metodu protahování potrubí stávajícím plynovodem. Stavba obsahuje realizaci 568 m plynovodu a 22 ks plynovodních přípojek.

 


Nemocnice Na Bulovce

„Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky v Nemocnici na Bulovce“

Termín realizace: 13.11.2020 – 21.2.2020

 

Stavebními úpravami dojde k dispozičním změnám, modernizac prostor a maximálního pohodlí rodiček a novorozenců.

Budou vybudovány 2 porodní apartmány větně sociálního zázemní dle současných nejmodernějších trendů porodnictví, místo současných tzv. slehárenských boxů v místnosti sterilizace a eklampsie. Dále dojde k prosunutí místností pro mytí lékařů a vytvoření nového prostoru pro sterilizaci nástrojů. 2. NP. Ve 3 NP budou vytvořeny denní místnosti pro lékaře a sociální zázemní.

 

Nemocnice Na Bulovce

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE MAGNETOM TRIO A TIM SYSTÉM 3 TESLA V NEMOCNICI NA BULOVCE“

Termín výstavby: 02–2020 – 30.8.2020

 

Jedná se o rekonstrukci budovy Radiodiagnostického objektu z roku 1989 v objektu Nemocnice Na Bulovce, která slouží k lékařské diagnostice a léčbě onkologických pacientů.

Technicky náročnou adaptací pavilonu 16, 1PP zajistíme kvalitní zázemí a vestavbu pro nejmodernější technologie pro osazení přístrojem magnetické rezonance Tesla 3, kdy touto adaptací vznikne plnohodnotné odborné pracoviště využívající nejmodernějších lékařských technologií. Vestavba bude podporovat nejmodernější TZB technologie včetně chlazení, vzduchotechniky, elektroinstalací a rekuperačních jednotek s dálkovým řízením všech technologií. Objekt je napojen na areálové rozvody inženýrských sítí: vodovod, jednotnou kanalizaci pro splaškovou odpadní vodu a dešťovou vodu, rozvody el. energie, rozvody slaboproudu.

Vzniknou dále nová a moderní sociálního zařízení pro pacienty, lékařský personál, prostorné a moderní vstupní prostory a spojovací koridory včetně zmiňovaných sítí.

Výměnou oken dojde ke zlepšení světelného standardu interiérů a k celkovému architektonickému omlazení budovy.