REALIZOVANÉ STAVBY

Palackého třída - Oprava chodníků - stavební práce, výsadba a mobiliář

 

Revitalizací vracíme původní historický ráz Palackého třídě v Nymburce.

Stávající asfaltové povrchy měníme za přírodní žulové kostky s obrubníky, které doplňují bezpečnostní nájezdy. Realizací této rekonstrukce dojde k zpomalení dopravy, vyšší bezpečnosti a umožnění vybudování cyklistického pruhu a bezpečnostních prvků pro nevidomé.

Pro zvýšení komfortu obyvatel města dojde k výsadbě 28 stromů, osazení laviček a stojanů na kola včetně odpadkových košů. Celý ráz rekonstrukce směřuje k vybudování živé a bezpečné ulice pro nákup, relaxaci a sportovní využítí obyvatel města Nymburka a jeho návštěvníků.

Výsadbou stromů a změnou povrchů dojde ke zlepšení tepelného klimatu ulice.

 

Palackého třída - Oprava chodníků   Palackého třída - Oprava chodníků
 
 
 

UK – 1.LF – Půdní vestavby, U nemocnice 5

Podkroví objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08

 

Rekonstrukcí vytvoříme nové prostory akademickým pracovníkům 1.LF-UK.

Objekt U Nemocnice 5 byl postaven v letech 1874-1876 v novorenesančním stylu. V současné době jsou v řešeném půdním prostoru umístěny dvě strojovny VZT a jednotky ventilátorů digestoří umístěných v nižších podlažích.

Nová půdní vestavba je určena pro Ústav biochemie a onkologie a ústav Patologické fyziologie.

Dispoziční řešení bylo navrženo pro maximální využití půdního prostoru, a to při minimalizaci výše investičních nákladů. Půdorys vestavby je výškově členitý, proto pracovny a nově vzniklé místnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly potřebné technické podmínky a současné potřeby pro pedagogy a doktoranty 1.LF-UK.

Přístup do půdního prostoru je z nižších podlaží zajištěn dvěma schodišti. Západním schodištěm přímo z 2.NP, východním pak přes prostory stávajícího ústavu Biochemie a onkologie, umístěné v půdním prostoru.

Nově navržené pracovny umožní významné zvýšení standardů pracovišť fakulty. Vznikne tak 31 pracovních míst a zasedací místnost pro 10 pracovníků. Z centrální chodby budou přístupné jednotlivé pracovny, malá zasedací místnost, hygienické zařízení, čajové kuchyňky (obojí pro každý ústav samostatně) a místnosti úklidu (pro každou úroveň chodby je navržena samostatná úklidová místnost). Pracovny budou odvětrány a osvětleny vesměs dvojicí střešních oken se spodním ovládáním. Umístění stávajících jednotek ventilátorů digestoří je respektováno - jednotky jsou umístěny v požárně a akusticky oddělených nikách, které jsou součástí stávajícího půdního prostoru. Montážní přístup z chodby bude zajištěn dveřmi s požární odolností a se zvýšeným akustickým útlumem.