„REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“

 

 

 

 

    „REKO VTP DN 300 Plzeň – severní obchvat“

Předmětem zakázky byly stavební úpravy vysokotlakého plynovodu DN 300 v Plzni ul. Zábělská v termínu dubna do srpna 2018.  Při rekonstrukci vysokotlakého plynovodu jsme provedli i stavební úpravy nízkotlakých plynovodů a přípojek v souběhu s rekonstruovaným VTL plynovodem a to po etapách v součinnosti s výstavbou VTL plynovodu. Úpravy obou plynovodů probíhaly převážně v intravilánu města Plzně v ul. Zábělská (po pravé straně ve směru z města).

Rekonstrukce byla realizována z důvodu dožívání stávajících plynovodů a díky ní se zvýšila bezpečnost provozu obou podzemních zařízení (plynovodů). Investorem této stavby byl současný majitel potrubí a to GasNet,s.r.o.

Termín realizace 04-08 2018
Investor:  GasNet,s.r.o.


Předmontáž ocelového potrubí.                                                         Plynovod po montáži s provedenými obsypy   Plynovod po montáži před obsypy ve městě.

                                                                                                           mimo město.

           


  Osazení tlakové komory na jednon konci VTL plynovodu.       Průběh z montážeVTL plynovodu v městské části.