REKO MS Rakovník Nad Jamkou

Investor: GasNet, s.r.o.

Základní charakteristika stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v ulicích Nad Jamkou a Lišanská a převod plynovodů na STL. Původní NTL plynovody DN 125/80 byly nahrazeny novým STL plynovodem dn 63/50.  Stavba byla provedena přednostně protahováním a z části otevřeným výkopem. Výměny plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům byly realizovány až po stávající HUP a přemístění HUP na veřejně přístupné pozemky (oplocení) v nadzemním provedení (plynoměrný pilířek). Přípojky byly doplněny regulátory STL/NTL. Stávající NTL plynovody a přípojky byly zrušeny.

Technologie protahováním stávajícím plynovodem je šetrnější k životnímu prostředí a efektivnější v rámci nákladů stavby. Po dobu výstavby obyvatelé nebyli omezeni výkopovými pracemi a zeleň nebyla narušena.

Termín realizace: 05/2018 – 06/2018