Společně měníme tvář pražských náplavek

 

Společně měníme tvář pražských náplavek


Dalším našim stavebním projektem náplavek je rekonstrukce vnitřních portálů a vnitřní vybavení kobek 5, 6,7, 9, 10 a 11 na Rašínově nábřeží na Praze 2.


Investor: Hlavní město Praha

Investor zastoupen: Trade Centre Praha a.s.

Projektant: ing. arch. MgA. Petr Janda


Oblíbené pražské náplavky každoročně od jara do podzimu navštíví desetitisíce lidí. Mezi typická lákadla patří procházky podél Vltavy, různé sportovní akce a společenské události, jako jsou např. koncerty a festivaly.

 

Koncen roku 2018 jsme si převzali stavenište na pravém břehu řeky Vltavy za účelem rekonstrukce takzvaných kobek. Jesná se o vklenuté prostory do nábřežní zdi náplavky, které v minulosti sloužily jako úložiště pro plavení materiálu po Vltavě. Začínáme s rekonstrukcí kobek č. 5,6,7 ve směru od Železničního mostu k Palackému mostu.

 

Současné potřeby a oblíbenost náplavek přinesly tento unikátní projekt, na kterém se stavebně podílíme. Architektonické řešení a koncepce je vybudování na pěší zóně náplavek nové společenské prostory, kde budou nadčasově řešené galerie a kavárny. Na tomto projektu realizujeme interiérovou vestavbu, úpravu portálu kobek a finální vložení unikátního skleněného otočného okna. 


https://www.idnes.cz/praha/zpravy/naplavka-praha-novinky.A170228_2309068_praha-zpravy_rsr

https://www.asb-portal.cz/architektura/urbanismus/kulturni-kobky-nove-reseni-prazske-naplavky

https://www.scribd.com/document/340598759/Koncepce-naplavky-Ra%C5%A1inova-nab%C5%99e%C5%BEi


Dne 27.11.2018 v 9.00 hod. vyplul ponton z Holešovického přístaviště, na kterém bude zázemí pro naše techniky po celou dobu výstavby.  Plavba probíhala proti proudu Vltavy dvěma zdymadly a pod osmi mosty. V průběhu trasy ponton zdárně překonal Libeňský m., Hlávkův m., Štefánikův m., Čechův m., Mánesův m., Karlův m., Most Legií a v závěru Jiráskův m.

 

 
Průjezd pontonu jezem.   Kotvení pontonu na Rašínově nábřeží. V průběhu plavby nebyly ohroženy ryby ani labutě.
   
Práce v jedné z kobek.    Umístnění pevného a pohyblivého rámu pivotového okna.
 
Umístnění pevného a pohyblivého rámu pivotového okna.   Rekomont na vodě


Vybudovali jsme železobetonové konstrukce vestavby zázemí kobek z vysokopevnostního betonu včetně schodiště. Dále pak zámečnické konstrukce zakryté leštěným nerezovým plechem, které horní patro vestavby rozčleňují na jednotlivé provozní místnosti, technologickou místnost, případně na toalety v kobkách s kavárnou.

Pokračovali jsme úpravou jednotlivých vrstev stěn a kleneb počínaje vyrovnávacími torkrety, přes dodatečně navrženou hydroizolační membránu až po finální povrchy se speciálních stěrek s úpravou opískováním.

V rámci technologií se samozřejmě jednalo o rozvody vody a kanalizace, podlahové topení, systém vzduchotechniky včetně rekuperačních jednotek a dále elektroinstalace s jednotlivými koncovými prvky a jejich nosnými konstrukcemi.

Ve vstupním portálu byly vybudovány nové kamenné stupně jako protipól horní klenby, což dotváří celkový pohled na vstup ve tvaru mírné elipsy.

  

         
         
 

 

Největší dominantou díla jsou, v současnosti již zabudované, vstupní pivotové okna. Jsou tvořeny pevně zakotveným ocelovým rámem a otočným křídlem osazeným výplní z téměř 8centimetrového organického skla. Tyto prvky jsou spojeny dvěma čepy a otáčení celého, v průměru téměř šestimetrového zaskleného rámu zajišťuje elektromotor umístěný v šachtě pod vstupním portálem. Vlastní zařízení pivotových oken je opatřeno bezpečnostními prvky a mechanismy zamezujícími skřípnutí při otevírání a zavírání. Pro zabezpečení nouzového režimu je systém vybaven vlastním zdrojem energie. Kobky se nacházejí v místech, která i v nedávné minulosti poznala, kam až dokáže hladina Vltavy vystoupat. Jsou proto zabezpečeny samostatnou demontovatelnou protipovodňovou ochranou (PPO).

  

     
Technické údaje:

  • Síla skla – 8 cm

  • Váha rámu okna – 800 kg

  • Váha rámu a skla okna – 1,3-1,7 t

  • Průměr rámu okna – 5,1 m