Reko MS Roudnice nad Labem (NTL plynovody) Špindlerova

 

Předmětem zakázky byla rekonstrukce NTL plynovodů ve Špindlerově ulici.

Stávající plynovod  DN 100/150/200 byl nahrazen novým NTL plynovodem PED 110. Stavba byla provedena otevřeným výkopem, v části vtažena do stávajících ocelových plynovodů DN 200. Součástí stavby byly též výměny stávajících NTL plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům a to až po stávající HUP.

Touto výstavbou byla zvýšena bezpečnost stávajících NTL plynovodů. Stávající plynovody byly na pokraji plánované životnosti. Následně městská část provedla revitalizaci části ulice Špindlerova po provedené rekonstrukci plynovodu (nové chodníky a parková zeleň). Pro obyvatele města Roudnice došlo ke zlepšení životní situace v této městské části.

Termín realizace: 4/2018 – 6/2018

Investor: GaSNet, s.r.o.


FOTODOKUMENTACE:

Provedení nových NTL přípojek                                 Nový NTL Plynovod                                                Dílčí propoje a odpoje

                       

 

  Pokládka nového plynovodu                                    Zabezpečení výkopu a staveniště                             Finální povrchy - závěr naší rekonstrukce