Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4

Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s.

Základní charakteristiky stavby:

Stavba byla rozdělena na 3. etapy.

I.etapa – nový STL plynovod PE d160 je napojen na stávající  STL oc DN350, STL oc DN200 a stávající STL PE d160. Zde bylo osazeno 3x nové šoupě JMA DN150.

II . a III. etapa – nový STL plynovod PE d225 je napojen na stávající STL PE d160, STL PE d63, STL oc DN150 a  STL oc DN200 u něhož je vysazeno nové šoupě DN200. Část přípojek je napojeno na nový STL PE d225 pomocí navrtávacího přípojkového T-kusu PE d225/25, protlakem pod komunikací, zemní regulátor ME4 B25E v chodníku a HUP KK PE d40 v chodníku.  Zbylá část přípojek je napojena na nový STL  PE d225 pomocí navrtávacího přípojkového T-kusu PE d225/25, protlakem pod komunikací, regulátor B10 v pilíři v oplocení, vč. HUP KK DN15.

Technický rozsah stavby:

Plynovod STL PE dn 160 - 186 m

Plynovod STL PE dn 225 - 537 m

STL přípojky PE dn 25 - 16 ks

Termín realizace: 08/2017 - 10/2017

Smluvní cena bez DPH: 8 987 733,- Kč