STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

Investor: Pražská plynárenská, a.s.

Základní charakteristiky stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce objektu č. 4 (objekt bývalé vrátnice) v areálu Pražské plynárenské a.s. spočívající v provedení stavebních prací, včetně dodávek materiálů a zařízení.

Technický rozsah stavby:

Byly provedeny terénní úpravy kolem objektu, zateplení fasády, ocelové konstrukce galerie, sanační omítky, kamenické práce, nová skladba podlah, úprava silnoproudu a slaboproudu, rozvodů ÚT, VZT, ZTI, plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky a rekonstrukce střechy.

Termín realizace: 09/2017 - 02/2018