Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská

Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská


Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

Základní charakteristiky stavby:

Nový STL plynovod PE100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm byl napojen na koncový plynovod. Délka tohoto úseku plynovodu je 32 m. Dále byl rozvětven na 2 x koncový plynovod z PE100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm dn110 a protažen původním ocelovým potrubím DN300, které slouží jako ochranná trubka. Východním směrem byl protažen za přípojku v délce cca 58 m, kde bylzaslepen elektrovíčkem. Stávající NTL plynovod PE100 dn315 byl odpojen a zaslepen. Západním směrem byl tento plynovod protažen za přípojku v délce cca 131 m, kde byl zaslepen. Stávající ocelový plynovod DN300 byl odplyněn, zaslepen a uložen v zemi. Plynovodní přípojky v počtu 8 ks budou stavebně upraveny až místu stávajícího HUP. Nový STL plynovod PE100 SDR17,6 dn225 s ochranným pláštěm byl v místě rozpoje napojen na PE plynovod dn225. Plynovod byl vtažen do stávajícího ocelového potrubí DN300 v délce 132 m kde byl za stavební čáru obnovy povrchů napojen na stávající ocelový plynovod DN300. V místě propoje byl zrušen stávající uzávěr a nahrazen novým trasovým uzávěrem KK DN110. Dále byl tento plynovod propojen se stávajícím STL ocelovým plynovodem DN300.

Stávající NTL plynovod z oceli o dimenzi DN150/350 byl zrušen bez náhrady. Uzávěry a další zařízení na plynovodu byly demontovány včetně poklopů. Dále byla zrušena STL přípojka ocel DN100 k regulační stanici včetně uzávěru. Provedlo se nové propojení STL ocelového plynovodu vložením přechodových spojů ocel/plast, elektrokolen a kusů potrubí dn315 s přírubovými konci. Stávající uzávěr DN200 byl posunut o cca 1 m k regulační stanici tak aby bylo možné napojení elektrokolena. Na přechody ocel DN300 / plast byly osazeny galvanické anody. NTL plynovody byly odpojeny pomocí balonování a ukončovací přesuvky SCHUCK. STL plynovody byly odstaveny pomocí balonovacích souprav.

 

Technický rozsah stavby:

Technické údaje plynovod

Plynovod z PE 100 SDR17,6 dn225 s ochranným pláštěm - 131 m

Plynovod z PE 100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm - 221 m

Ochranné potrubí PE100 SDR26 dn315 - 15 m

 

Plynovodní přípojky - 13 ks

 

Technické údaje plynovodní přípojky

Plynovodní přípojky z PE 100 SDR11 dn32 RC s ochranným pláštěm - 38 m

Plynovodní přípojky z PE 100 SDR11 dn63 RC s ochranným pláštěm - 11 m

Ochranná trbka z PE100 SDR26 dn63 - 5 m

Ochranná trbka z PE100 SDR26 dn90 - 6 m

 

Termín realizace: 05/2017 - 08/2017

Smluvní cena bez DPH: 3.950.000,- Kč