Stavební úpravy STL plynovodu Ve Smečkách, Praha 1

Stavební úpravy STL plynovodu Ve Smečkách, Praha 1

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Základní charakteristiky stavby:

Předmětem zakázky byly stavební úpravy stávajícího STL plynovodu v ulici Ve Smečkách. Stávající STL plynovod z oceli o dimenzi DN 150 byl nově realizován v PE o vnějším průměru d 160 otevřeným výkopem a je dlouhý 395 m. Stávající plynovod STL OC 150 byl v celé délce vytrhán. Napojení stavebně upraveného plynovodu PE 160 na stávající plynovod bylo provedeno v místě křižovatky Ve Smečkách x Václavské nám. pomocí stlačení na STL na plynovod d 160 a přes trasový uzávěr Š DN 200 (včetně jeho výměny za PE KK d160) na STL plynovod OC DN 150. V místě křižovatky Ve Smečkách x Žitná x V Tůních je napojení na STL plynovod OC DN 150. Propoj byl proveden za pomoci balonovací soupravy a přesuvky s přechodkou OC DN 200/PE d160. Dále byl cca 1 m za odbočkou PE d160/ OC DN 200, ve směru z Václavského nám. do ulice Ve Smečkách osazen nový trasový uzávěr PE d160.

Technický rozsah:

Nový STL plynovod PE d160 100RC řada SDR 17 – 395 m

Nové STL přípojky PE 100RC, SDR 11 – 125 m (31 ks)

Termín realizace: 06/2017 - 07/2017

Smluvní cena bez DPH: 5 212 052,- Kč