Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín

Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Základní charakteristiky stavby:

Stávající ocelový NTL plynovod DN 300 byl zrušen a nahrazen polyetylenovým NTL plynovodem PEdn 315 vedeným převážně v trase rušeného plynovodu. Stávající ocelový NTL plynovod DN 500 byl  zrušen a využit pro protažení NTL polyetylenového plynovodu PEdn 315 s napojením v místě přechodů ocel DN 500/PEdn 315. Dále byly provedeny propoje se stávajícími NTL polyetylenovými plynovody PEdn 110 a PEdn 160. Současně s výstavbou polyetylenových NTL plynovodů byla provedena na přípojkách pro přilehlé objekty výměna stávajícího ocelového potrubí za polyetylenové potrubí  a to až k stávajícímu hlavnímu uzávěru plynu. Ve svislých stavebních konstrukcích byly osazeny ocelové chráničky.

Technický rozsah:

Nový NTL plynovod PE d110 – 1,5 m

Nový NTL plynovod PE d160 – 6 m

Nový NTL plynovod PE d315 – 616 m

Nové NTL přípojky PE d40 – 213 m (21 ks)

 

Termín realizace: 04/2017 - 06/2017

Smluvní cena bez DPH: 5 936 155,- Kč