REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2

Investor: GasNet, s.r.o.

Základní charakteristiky stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů v ulicích Chelčického, Jeronýmova, Hochmanova a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/90/63 nahradily původní NTL plynovody DN 100/300. Stávající plynovod dn 110 byl na STL přetlakován. Stavba byla prováděna z části otevřeným výkopem, z části protažením DN 300. Výměny plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům byly realizovány až po stávající HUP a přemístění HUP na veřejně přístupné pozemky. Přípojky byly dále doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody byly zrušeny.

 

Technický rozsah stavby:

STL plynovod PE dn 160 - 516 m

STL plynovod PE dn 90 - 337 m

STL plynovod PE dn 63 - 114 m

Plynovod dn 110 k přetlakování na STL 65 m

NTL  plynovod PE dn 160 - 22 m

Přípojky dn 32/40/50/90 - 33 ks – 157 m (z toho přípojek k přetlakování 3 ks, přípojky ke zrušení 1 ks)

 

Termín realizace: 04/2017 - 10/2017

Smluvní cena bez DPH: 3 088 232,- Kč