REKO MS Rakovník - Kuštova

REKO MS Rakovník - Kuštova

Investor: GasNet, s.r.o.,

Základní charakteristiky stavby:

Nový STL plynovodní řad je z PE dn 225 a odpovídá původní dimensi STL plynovodu z oceli DN 300. Nový NTL plynovod PE dn 110 propojuje stávající NTL plynovod PE dn 225 s plynovodem v ul. Přemyslova. Přípojka pro č.p. 236, která byla původně napojena na STL ocel DN 300 je nyní napojena na stávající NTL plynovod PE dn 225. Přípojka pro č.p. 237 a 238, napojena na stávající NTL plynovod ocel DN 100 je nově napojena na stávající NTL plynovod PE dn 225. Přípojka pro č.p. 333 byla zrušena. Přípojka pro č.p. 313 je ze stávajícího STL plynovodu ocel DN 300 přepojena na nový STL plynovod PE dn 225. Ostatní přípojky jsou napojeny na nový STL plynovod.

 

Technický rozsah stavby:

Rekonstruovaný STL plynovod - PE100 RC SDR 17,6 dn 225 - 170 m

Nový NTL plynovod - PE100 RC SDR 17,6 dn 110 - 10 m

 

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Rekonstruované přípojky: 5ks - PE100 SDR 11 dn 32 s ochranným pláštěm

Přepojení stávající přípojky: 1 ks - PE100 SDR 11 dn 40

Rušené přípojky: 1 ks - PE dn 32

 

NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Rekonstruované přípojky: 2ks - PE100 SDR 11 dn 50 s ochranným pláštěm

Rekonstruované přípojky: 1ks - PE100 SDR 11 dn 63 s ochranným pláštěm

 

Termín realizace: 09/2017 - 10/2017

Smluvní cena bez DPH: 3 560 000,- Kč