Reko MS Rakovník - Hornická

Reko MS Rakovník - Hornická

Investor: GasNet, s.r.o.

Základní charakteristiky stavby:

rekonstrukce NTL plynovodů byla umístěna do nových tras. Nový plynovod PE je položen do otevřeného výkopu. Dále bylo zrekonstruováno 49 stávajících přípojek. Celková délka plynovodu NTL a STL vč. přípojek je 778m. NTL plynovod se skládá z páteřního řadu A a vedlejších řadů B, C, D. Dále jsou na páteřní řad A napojeny odbočné větve E, F, G, H, I, J, K, L, M.

Technický rozsah:

Nový NTL plynovod PE d110 – 341m

Nový NTL plynovod PE d90 – 152,8m

Nový NTL plynovod PE d63 – 116,1m

Nová NTL přípojka PE d40 – 117,1m (45ks)

Nový STL plynovod PE d63 – 31,7m

Nová STL přípojka PE d32 – 20m (4ks) 


Termín realizace: 
02/2017 - 05/2017

Smluvní cena bez DPH: 7 597 966,- Kč